Jak to funguje


Rating Firmy a Benchmarking Firmy jsou dva vysoce efektivní nástroje pro zvýšení finanční rentability a celkové konkurenceschopnosti firmy.

Rating Firmy popisuje stav společnosti. Jedná se o ucelený soubor dat, na jejichž základě může management efektivně řídit společnost.

Benchmarking Firmy umožňuje na základě vložených dat velmi rychle odhalit slabé a silné stránky podniku a umožnit managementu firmy efektivně řídit kroky ke zvyšování ziskovosti a posilování konkurenceschopnosti.

Výsledná analytická zpráva je v obou případech dodána formou PDF v přehledné formě tabulek a grafů. 

Vstupní data jsou vkládány vždy za uzavřené účetní období, nyní tedy za rok 2013/2014.


Časté dotazy:

Otázka:
Jak bude nakládáno s poskytnutými daty?
Odpověď:
Vložená data budu zpracována zcela anonymně. Poskytnutá data budou algoritmy vyhodnocena a bude sestavena závěrečná zpráva, která bude odeslána na Váš email.

Otázka:
Je možné poskytnuná data zneužít?
Odpověď:
Poskytnutá data není možné zneužít. Nyní také probíhá certifikace ISO 27001. Jedná se o mezinárodní standard, který definuje systém managementu bezpečnosti informací. Více o ISO 27001 zde

Otázka:
Jak často si mohu nechat vyhotovit Rating a Benchmarking?
Odpověď:
Rating Firmy a Benchmarking Firmy je možné vyhotovit 1x ročně po té co uzavřete účetní období za předchozí rok.

Otázka:
Benchmarking firmy je drahý, poskytnete mi slevu?
Odpověď:
Cena odpovídá náročnosti procesu vyhotovení zprávy. Snížením ceny by došlo ke snížení kvality Benchmarkingu. Nekvalitní služba=neefektivně vynaložené peníze. Můžeme vám ale garantovat, že eliminací slabých stránek získáte minimálně 10x více, než je cena Benchmarkingu Firmy.


 
RATING
Rating umožní rychlou analýzu stavu Vaší firmy za pomoci standardizovaných matematických metod.
 
BENCHMARKING
Benchmarking umožní hloubkové porovnání s konkurenčními subjekty a odhalení slabých stránek.
 
INDUSTRY-EU.CZ
Rating firmy je pro klienty
Industry-eu.cz

ZDARMA!

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI


Rating firmy nám pomohl velice rychle odhalit skutečný finanční stav naší společnosti. Petr Filák Industry EU, s.r.o. www.industry-eu.cz

Vice informaci...
Vyhotovení benchmarkingu firmy nám jasně ukázalo, kde jsou naše silné stránky oproti konkurenci a kde výrazně zaostáváme. Slabé stránky tak můžeme eliminovat a efektivně si nastavit i cílové hodnoty. Miroslav Kubík LOMAX & Co s.r.o.

Vice informaci...


AKTUALITA


Došlo k vylepšení vyhodnocovacích algoritmů, výstupy jsou tak přesnější a efektivnější.
2012-2015  ©  Všechna práva vyhrazena  RatingFirmy.cz
Projekt byl podpořen EU a MPO. Více informací zde
Powered by rbdesign.cz