Rating


Rating firmy je skvělý nástroj pro rychlé vyhodnocení finanční a výrobní efektivity podniku.


Ratingová známka je rozdělena do 13 pásem

AAA  Nejvyšší ratingová známka udělovánavá optimálně hospodařícím podnikům, které se blíží ideálnímu modelu podnikání

AA+  Velmi dobře hospodařící podnik, finančně zdravý, s výborným tempem růstu

AA    Velmi dobře hospodařící podnik, finančně zdravý

A+    Stabilní podnik, výborně řídící rentabilitu i likviditu podniku

A      Stabilní podnik, výborně řídící rentabilitu podniku

BBB  Stabilní ale průměrně hospodařící podnik

BB+  Průměrně hospodařící podnik s výraznými rezervami ve finančním řízení

BB    Průměrně hospodařící podnik, nízká rentabilita i likvidita podniku

B+    Podnik s velkými rezeravami ve finančním řízení, ekonomické akvitině i rentabilitě

B     Podnik s velmi rozsáhlými rezervami ve finančním řízení, ekonomické aktivitě i rentabilitě

CCC  Podprůměrně hospodařící podnik, finanční zdraví podniku vyžaduje rychlou změnu řízení

CC    Velmi podprůměrně hospodařící podnik, který se potýká s dlouhodobými i krátkodobými finančními problémy

C      Podnik v bankrotovém režimu, podnik v krizi vyžadující okamžitou změnu řízení a silnou finanční podporuChci znát Rating firmy, ANO klikněte ZDE


Rating je vyhotoven na základě finančních výsledků podniku za poslední uzavřené účetní období. Nyní tedy za rok 2011. Při vyhotovení Ratingu získáte jednotnou známku a také detailní výpis jednotlivých finančních i nefinančních indikátorů.


Ratingový report je rozdělen do následujících sekcí:

- ukazatele likvidity

- ukazatele rentability

- obratové ukazatele

- obchodní ukazatele

- výrobní ukazatele

- zaměstnanecké ukazatele


Co mi Rating Firmy přinese?


- okamžitý přehled o likviditě firmy a nutnosti ji změnit

- okamžitý přehled o rentabilitě podnikání a nutnosti ji změnit

- přehled o obratových ukazatelých a nutnosti ji změnit

- přehled o produktivitě zaměstnanců a nutnosti ji změnit


Chci znát skutečný stav podniku, ANO klikněte ZDE 
RATING
Rating umožní rychlou analýzu stavu Vaší firmy za pomoci standardizovaných matematických metod.
 
BENCHMARKING
Benchmarking umožní hloubkové porovnání s konkurenčními subjekty a odhalení slabých stránek.
 
INDUSTRY-EU.CZ
Rating firmy je pro klienty
Industry-eu.cz

ZDARMA!

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI


Rating firmy nám pomohl velice rychle odhalit skutečný finanční stav naší společnosti. Petr Filák Industry EU, s.r.o. www.industry-eu.cz

Vice informaci...
Vyhotovení benchmarkingu firmy nám jasně ukázalo, kde jsou naše silné stránky oproti konkurenci a kde výrazně zaostáváme. Slabé stránky tak můžeme eliminovat a efektivně si nastavit i cílové hodnoty. Miroslav Kubík LOMAX & Co s.r.o.

Vice informaci...


AKTUALITA


Došlo k vylepšení vyhodnocovacích algoritmů, výstupy jsou tak přesnější a efektivnější.
2012-2015  ©  Všechna práva vyhrazena  RatingFirmy.cz
Projekt byl podpořen EU a MPO. Více informací zde
Powered by rbdesign.cz